Ανακρέοντος 1, Νέα Ερυθραία / Τηλ.: 210 80 70 948

ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Στο ιατρείο της χειρουργού οφθαλμιάτρου Διονυσίας Καλογεροπούλου - Γιαννοπούλου στη Νέα Ερυθραία διενεργείται όλο το εύρος των απαιτούμενων οφθαλμικών  εξετάσεων. Ο άρτιος, υπερσύγχρονος εξοπλισμός και τα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας επιτρέπουν την έγκαιρη, ορθή και ακριβή διάγνωση κάθε πάθησης.

Ειδικότερα, στο ιατρείο διενεργούνται οι ακόλουθες εξετάσεις
 • Έλεγχος διάθλασης με ή χωρίς κυκλοπληγία
 • Βιομικροσκόπηση με σχισμοειδή λυχνία
 • Βυθοσκόπηση με άμεσο οφθαλμοσκόπιο, βυθοσκόπηση με έμμεσο, για καλύτερη μελέτη της περιφέρειας του βυθού, βυθοσκόπηση με τρικατοπτρική ύαλο GOLDMAN, βυθοσκόπηση με FUDUS CAMERA CANON
 • Οπτικά πεδία
 • Τονομέτρηση με τονόμετρο Goldman ή τονόμετρο αέρος.
 • Παχυμετρία κερατοειδούς
 • Ορθοπτική μελέτη και μελέτη στραβισμού.
 • Έλεγχος χρωματικής αντίληψης
 • Φωτογραφίες προσθίου ημιμορίου οφθαλμού
 • Φωτογραφίες βυθού ψηφιακές
 • Κερατομετρία
 • SCHIRMER test για μελέτη της έκκρισης δακρύων και μέτρηση BUT (break up time), δηλαδή ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος δακρύων
 • Τοπογραφία κερατοειδούς
 • Σκιασκοπία, για εύρεση διαθλαστικού σφάλματος σε μικρά παιδιά και σε μη συνεργάσιμους ασθενείς
 • Α και Β υπερηχογραφία
 • Βιομετρία IOL Master
 • Γωνιοσκοπία
 • OCT - Optical Coherense Tomografy (Οπτική Τομογραφία Συνοχής).
 • Contrast Sensitivity
 • Κυκλοπληγία, για έλεγχο διαθλαστικών παθήσεων
 • ORBSCAN
 • Φλουοραγγειογραφία ψηφιακή
 • Αγγειογραφία με Ινδοκυανίνη ICG
 • Μελέτη γλαυκώματος
 • Τομογραφία οπτικού νεύρου
 • Έλεγχος ωχράς κηλίδας
 • Νευροοφθαλμολογικός έλεγχος
 • Εξοφθαλμομέτρηση
 • Έλεγχος του δακρυϊκού αποχετευτικού συστήματος
 • HPT οπτικών θηλών
 • Ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα HAG
 • WAVE SCAN για μελέτη οφθαλμικών εκτροπών
 • Γενετική ανάλυση οφθαλμικών παθήσεων
 • Εξέταση για εφαρμογή φακών επαφής